top of page

Geert Van Den Steen

Hallo, leuk dat ik iets van mezelf met je mag delen.
Leren en ontwikkeling zijn mijn passies. Daar ben ik ook professioneel mee bezig. 
Kennis is belangrijk. Tegelijk wil BuitenWijs een context aanbieden die toekomstgerichte ontwikkeling mogelijk maakt:
Kinderen wendbaar en veerkrachtig leren zijn, in connectie met zichzelf, de wereld en de natuur.

Een professioneel team ondersteunen om dit te realiseren zie ik als mijn bijdrage tot BuitenWijs.

Mezelf gevat in 4 woorden...

Talentontwikkeling

Ontwikkel je kerntalenten is mijn motto. Ken jezelf en zet je talenten in actie. Laat je niet-talenten voor wat ze zijn, maar zoek manieren om er mee om te gaan. Je kan ze immers niet ontlopen.

Door voluit te gaan in mijn talenten probeer ik het beste te bereiken. Dat doe ik vanuit leergierigheid.

Ik geniet ook erg van de weg daar naartoe. En dat het soms traag gaat, en een parcours is van vallen en opstaan, daar geef ik niet om.

Zinzoeker

Een veel gestelde vraag door kinderen: Waarom?

Het is een essentiële onderzoeksvraag, die uitnodigt om dieper te kijken, te analyseren, te synthetiseren.

Voor wat ik doe heb ik meestal wel een doordachte motivatie. Ik hou van visie en heb die nodig om in actie te komen.

Maar sla ik door, dan mag je me daar gerust attent op maken. Meestal laat ik het dan ook los.

Arrangeur

Ik hou er wel van om complexe situaties te ontrafelen en oplossingen te bewerkstelligen. Daarbij reken ik ook op anderen.

Het lukt me aardig om talenten, vaardigheden en expertise in anderen te (h)erkennen, wat helpt om mensen in hun kracht te zetten.

Zo wordt het geheel veel meer dan de som der delen.

Levenslang leren

Leren begint zodra we geboren worden. En het stopt niet.

Het laat ons toe onszelf te ontwikkelen. Het fascineert me hoe mensen leren, en wat nodig is om tot (levenslang) leren te komen.

Het is mijn wens dat BuitenWijs kinderen op weg zet om graag te leren over zichzelf  en over hoe ze zich verhouden tot anderen en de wereld.

bottom of page