top of page
40175159-caa5-4375-9f3f-2397464fd56a.jpg

Praktische schoolafspraken

Schooluren

ma: 9.00u tot 15.30u

di, do, vrij:  8.30u tot 15.30u 

woe: 8.30u tot 12.10u

Opvang

Betalende  opvang voorzien van 2,5j tot 12 jaar

ma: van 7.00u tot 8.00u (van 8.00 tot 9.00u gratis) en van 15.45u tot 18.00u

di, do en vrij: van 7.00u tot 8.00u en van 15.45u tot 18.00u

woe: van 7.00u tot 8.00u en van12.30u tot 13.00u 

Op woensdagnamiddag streven we ernaar een samenwerkingsverband met mogelijke partners op te zetten: Kinderyoga, sportclub,...

Lesmateriaal

Materialen en activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen zijn gratis. 

Speelkledij en aangepaste regenkledij is zelf aan te kopen. 

Welke schoolkosten zijn er?

Je kind inschrijven in het basisonderwijs is gratis, zowel in de kleuterschool als in de lagere school. 

Ook de materialen en activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen zijn gratis. 

Wij houden ons aan de scherpe maximumfactuur voor activiteiten en materialen:

55 euro voor kleuters (per kleuterklas) 

105 euro voor leerlingen uit het lager onderwijs (per leerjaar) 

Als school organiseren we meerdaagse uitstappen zoals zee-, bos- of plattelandsklassen die gedeeltelijk binnen en buiten de schooluren vallen. Je bent niet verplicht om je kind te laten deelnemen. Maar als je kind meegaat, zullen er extra kosten aangerekend worden. Er is een maximum bedrag: de ‘minder scherpe maximumfactuur’.

Meerdaagse uitstappen die volledig buiten de schooluren plaatsvinden, zoals een reis in de vakantie, vallen niet onder de maximumfactuur.

Scholen kunnen nog andere diensten en producten aanbieden zoals buitenschoolse kinderopvang, middagtoezicht, maaltijden, drankjes, schoolbus, sportaanbod of lessen Frans, meditatie, beweging na schooltijd … Dat zijn zaken waarvan je naar eigen keuze al dan niet gebruik maakt.

Kunt u de schoolfactuur niet of moeilijk betalen,  spreek de school zeker aan en we gaan samen op zoek naar een gepaste oplossing. 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ouders/kosten-en-schooltoelagen/wat-kost-naar-school-gaan/in-het-kleuter-en-lager-onderwijs/schoolkosten-maximumfactuur-en-bijdrageregeling-in-het-kleuter-en-lager-onderwijs

Schoolreglement

bottom of page