top of page
08bc5f84-16eb-409f-b6ac-ae5253c9391f_edited.jpg

Over ons

 BuitenWijs biedt ervaringsgericht onderwijs

We gaan uit van de betrokkenheid van kinderen op de wereld en moedigen ze aan om initiatief te nemen en in dialoog te gaan met mekaar en met de begeleider. 

Daarbij triggeren we hun nieuwsgierigheid en goesting om de wereld rondom zich te verkennen en eruit te leren. We vinden het belangrijk zoveel mogelijk naar buiten te trekken om te spelen, te ontdekken en ook te leren uit werkelijke situaties. 

Met mekaar in dialoog gaan, samenwerken en de wereld verkennen doelt op een rijke leeromgeving die uitnodigt tot ontdekken en onderzoeken. Zo creëren we een verrijkend klas-, school- en buiten- milieu met een aanbod aan interessante activiteiten en materialen. 

Het voelen, doen en denken van de kinderen staat voortdurend in verbinding. In verschillende situaties gaan ze aan de slag, wordt de voorkennis van leerlingen aangesproken en oefenen ze vaardigheden, komen ze tot actie. Over deze acties wordt ook gereflecteerd, om ook daaruit opnieuw te gaan leren. 

Ons basisklimaat is er één van wederzijdse aanvaarding, echtheid en empathie. We gaan voor een fijne en uitdagende sfeer met ruimte voor weldoordachte keuzes. We werken samen aan motiverende en laagdrempelige opdrachten met een groot bereik. Dit wil zeggen dat we alle leerlingen willen bereiken en ervoor zorgen dat ze een brede waaier aan mogelijkheden en opdrachten hebben om mee aan de slag te gaan.

Op die manier prikkelen we zoveel mogelijk ieders interesse. 

We hebben oog voor mekaar en oor naar mekaars mening. We leven ons in in de ander. We denken samen na, we leven samen, we zoeken samen. We zetten in op ateliers en projectwerking, groepsopdrachten en individuele opdrachten, spreekoefeningen en tentoonstellingen om de motivatie bij leerlingen zo krachtig mogelijk aan te spreken. 

Ervaringsgericht onderwijs gaat over leven, hoe je in het leven staat, wat je motieven zijn en welke resultaten dit opbrengt. Ook gaat het over vragen stellen en vragen krijgen. Antwoorden zoeken en antwoorden geven. Blijvend samen groeien naar meer.

Het is wijs onderwijs, een voortdurende interactie met zichzelf, anderen en buiten.

Het is BuitenWijs.

Onze trekkers

Onze begeleiders / coördinator

En nog enkele drijvende krachten achter de schermen...

microfoon

Bert Steens

ICT 

bottom of page