top of page
Kopie van Kopie van Quote BuitenWijs-3.png

Wij stellen ons een wereld voor

waarin elk kind 's ochtends graag naar school gaat,

een aangepast leertraject krijgt,

zichzelf ontdekt en ontwikkelt

tot een zelfstandig en creatief wezen

dat zich verbonden weet met mens en natuur.

Verbondenheid

Verbondenheid staat in onze school voor samenwerkingen tussen leerlingen, ouders en de buurt. 

Behalve verbinding met elkaar is er ook aandacht voor verbinding met de natuur en de wereld om ons heen.

We zetten ook extra in naar de zoektocht om in verbinding te gaan met zichzelf. 

Buren en verenigingen kunnen op onze school terecht om activiteiten aan te bieden of samen projecten op poten te zetten.

Groen/natuur

Onze school bevindt zich aan de rand van het bos en beschikt over een groene speelplaats waar ruimte is voor dieren, bloemen, planten en een moestuin. De kinderen kunnen er zelf zaaien, planten en oogsten. Op die manier dragen ze van jongs af aan zorg voor de natuur en voor hun omgeving en creëren we een interessante/ uitdagende leeromgeving. Deze groene omgeving inspireert ons om zowel te spelen als te leren in de buitenlucht.

Eigenaarsschap &
ondernemingszin

Bij ons gaan de kinderen ontdekkend leren. Vanuit ervaringen en ontdekkingen laten we ze zelf hun eigen kennis opbouwen. 

We proberen van onze leerlingen ondernemers te maken die creatieve oplossingen zoeken en die initiatief durven en kunnen nemen.

Met goesting leren van elkaar

We leren van en met elkaar door klasoverschrijdende projecten en thema's. 
Door samen te werken, aan de slag te gaan vanuit nieuwsgierigheid en interesse krijgt je kind goesting in leren

bottom of page